La Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC/ICO

La Càtedra de Cures Pal·liatives de la ICO / UVic-UCC es va crear l'any 2012 amb l'acord formal entre l'ICO i la UVIC-UCC. La seva missió ha estat, des dels seus inicis, la generació i difusió de coneixement sobre l'atenció pal·liativa integral i integrada, així com la transferència pràctica d'aquest coneixement a les organitzacions que tenen com a objectiu millorar la pròpia qualitat atencional i organitzativa. Així, la Càtedra desenvolupa aspectes d'innovació conceptual i metodològica a través d'activitats formatives i d'investigació.

ICO-UVIC: Un partenariat que estableix sinergies amb moltes experiències


Càtedra de Cures Pal·liatives

Història de la Càtedra


La formació i l'educació en atenció pal·liativa (AP) és essencial per al desenvolupament de la qualitat i un dels punts més importants en el Programa de Salut Pública de Cures Pal·liatives. A Catalunya aquestes activitats van començar amb la creació de el Centre d'Estudis de Cures Pal·liatives a 1990 , després d'identificar l'estratègia educacional com un dels grans reptes per al desenvolupament de l'AP al nostre país. Aquest centre va desenvolupar activitats formatives de nivell bàsic i intermedi per iniciar la implementació dels serveis de cures pal·liatives (CP). Gran part dels professionals de cures pal·liatives van assistir a les activitats formatives que es van oferir, el que va permetre un inici de disseminació de el coneixement.

En 1992, el Servei de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Barcelona -centre monogràfic de càncer- va desenvolupar la seva pròpia estratègia formativa. Així mateix, aquest servei va iniciar el primer màster en Cures Pal·liatives a 1997 , juntament amb la Universitat de Barcelona.

Arran de l'experiència adquirida amb la implementació a Catalunya de el Projecte de Cures Pal·liatives de l'OMS i del seu impacte internacional, les demandes de suport a el Servei de Cures Pal·liatives es van anar incrementant. Aquestes demandes estaven especialment enfocades a el suport en el disseny, implementació i avaluació de serveis i programes de cures pal·liatives a Espanya, Europa i Llatinoamèrica. El principal col·laborador per a l'establiment de contractes, acords i activitats formatives amb les diverses organitzacions públiques i privades va ser el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Història CCP
Història CCP Xavier Gómez-Batiste

En 2007 va arribar la creació d'l'Observatori Qualy de l'ICO, concebut com el think-tank de les activitats clíniques de cures pal·liatives, orientat a oferir suport en la millora de la qualitat i en el desenvolupament de programes i serveis, així com a afegir valor a les activitats clíniques formatives existents: els cursos bàsics, els estudis intermedis i el màster en Cures Pal·liatives.

En 2008 el Centre va experimentar un salt qualitatiu rellevant. Va ser designat com a centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (CCOMS-ICO). Com a resultat d'aquest reconeixement, la seva visió es va expandir cap al desenvolupament de les cures pal·liatives i de les polítiques d'atenció a la cronicitat. En aquest sentit, l'evolució de les polítiques catalanes cap a l'atenció en cronicitat avançada, la detecció precoç de persones amb necessitats de cures pal·liatives, la inclusió de pacients amb diverses condicions cròniques avançades i les perspectives comunitàries i socials han estat punts focals de la CCOMS -ICO.

Un altre gran punt de desenvolupament de el Centre va sorgir amb la creació d'el Programa per a l'Atenció Integral de Persones amb Cronicitat Avançada, amb el suport de la Fundació "La Caixa". Aquest programa ha anat implementant una àmplia gamma de serveis psicosocials a Espanya i ha requerit un èmfasi intensiu en educació, formació i investigació en l'atenció psicosocial i espiritual a persones amb cronicitat avançada.

El conjunt de tots aquests canvis de necessitats i demandes va requerir l'ampliació de la perspectiva cap a la comunitat i cap a altres disciplines més enllà de el càncer, així com la implementació d'una estratègia acadèmica amb diferents associacions. Aquest va ser l'origen de la Càtedra de Cures Pal·liatives UVic-UCC / ICO, l'any2012. El model d'organització es va basar en el concepte spin-off: una organització flexible i innovadora amb objectius clars i orientat a resultats i col·laboracions. Aquesta nova perspectiva estava destinada a centrar-se en promocionar un acostament cap a la salut pública i comunitària i ampliar l'accés a les cures pal·liatives en altres condicions més enllà de el càncer. La seva missió ha estat, des dels seus inicis, la generació i difusió de coneixement sobre l'atenció pal·liativa integral i integrada, així com la transferència pràctica d'aquest coneixement a les organitzacions que tenen com a objectiu millorar la pròpia qualitat atencional i organitzativa.

Amb aquests antecedents, el projecte de la Càtedra es converteix en la "branca acadèmica" de el projecte iniciat a l'ICO, i afegeix la visió i pràctiques acadèmiques (tesis doctorals, innovació docent ...), però també el partenariat amb l'atenció primària , la sociosanitària i la comunitat. La posada en marxa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC obre perspectives molt estimulants per a la innovació docent en els graus. Des del punt de vista operatiu, es tracta de dos equips que, ubicats a cada institució, estableixen un espai comú de cooperació activa i comparteixen sinèrgicament els projectes. Aquesta és una fórmula innovadora i adaptativa, que, compartint i practicant els valors, ha demostrat una alta efectivitat i eficiència i que actua amb flexibilitat, adaptació, versatilitat i una gran competència per assolir l'objectiu d'aconseguir que l'atenció pal·liativa sigui un dret humà fonamental.

Història CCP

Qui som?


La Càtedra de Cures Pal·liatives està composta per un grup de professionals de diverses disciplines, com la medicina, la infermeria, la psicologia o el treball social, entre d'altres. Així mateix, la Càtedra compta amb diversos col·laboradors que contribueixen a la seva constant desenvolupament.

Xavier Gómez-Batiste Alentorn, MD, PhD.
Xavier Gómez-Batiste Alentorn, MD, PhD.

Doctor en Medicina. Especialista en Medicina Interna, Oncologia i expert en Cures Pal·liatives.

Actualment, Director de l'Observatori 'Qualy' - Centre Col·laborador de l'OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives a l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Addicionalment, director científic de el Programa d'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades i els seus Familiars de l'Obra Social de 'La Caixa'. Des de maig de 2012 també dirigeix la Càtedra ICO / UVic-UCC de Cures Pal·liatives, que es converteix en pionera a tot l'estat en la matèria. Ha estat el cap de Servei de Cures Pal·liatives de l'ICO des de 1991 fins a 2008. Director de el Programa Vida als Anys i de Cures Pal·liatives de el Departament de Salut. Ha estat Medical Officer of Palliative and Long-term Care de l'OMS Headquarters (Ginebra).

Professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Director de l'Màster de Cures Pal·liatives de la Universitat de Barcelona des de 1998. Acreditació de catedràtic.

Ha publicat més de 150 articles i 6 llibres. Les seves principals àrees d'interès són: la planificació i organització de serveis i programes, així com l'avaluació i millora de la seva qualitat; els estudis d'investigació multicèntrics, sempre amb una visió de salut pública; docència; i ciutats compassives.

Equip nuclear

Jordi Amblàs i Novellas, MD, PhD.
Jordi Amblàs i Novellas, MD, PhD.

Metge geriatra. Doctor en Cures Pal·liatives per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives Institut Català d'Oncologia (ICO) / UVic-UCC. Membre de el Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) de el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Coordinador del grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG). Co-coordinador de el Programa de Gestió de l'Atenció Complexa (PGAC) d'Osona.
Vicepresident de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG).
Membre de l'executiva de l'Primary Care Reference Group de l'European Association for Palliative Care (EAPC)

Professor associat de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC i de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona. Coordinador de la lliçó de malalties avançades de l'Màster Universitari en Atenció i Cures Pal·liatives de la UVic-UCC. Més de 200 ponències en congressos nacionals i internacionals, jornades i cursos docents.

Autor o coautor de més de 40 articles científics, documents i capítols de llibres en revistes nacionals i internacionals indexades. Actualment és IP de projecte FIS sobre fragilitat avançada.

Montse Codinachs Vila
Montse Codinachs Vila

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Psicogeriatria clínica per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Alteracions del son per l’Institut Dexeus. Màster en Atenció integral i Centrada en la Persona per la Universitat de Vic, Fundación Pilares i Universitat de Deusto. Màster en Recerca en Salut, especialització en Recerca, Cronicitat, Polítiques i Pràctiques Socials, per la Universitat de Vic-UCC i Universitat de Lleida. Formació especialitzada en Direcció de Serveis d’Atenció a les persones amb Discapacitat intel·lectual, per l’Escola Universitària Caixa Terrassa, i en Direcció de Recursos Humans, per la Universitat Oberta de Catalunya, EDP i DEUSTO.

Des del 1999 al 2006 va exercir la coordinació tècnica i a partir 2006 la direcció tècnica del centre residencial per a persones amb dicapacitat intel·lectual de la Fundació Sant Tomàs. A partir octubre 2015 i fins el 2019, va asumir la Direcció de l’àrea residencial i d’habitatge de la mateixa Fundació. A partir del 2021 i fins agost del 2023 ha estat excercint funcions de Coordinació de l’Àrea d’Habitatge de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona- Osonament.

Actualment és directora adjunta de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO-UVIC-UCC, col·laboradora de la Línia de Recerca "Models territorials d’atenció a la cronicitat” del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) i docent del Màster d’Atenció integral centrada en la persona.

Agnès Calsina Berna
Agnès Calsina Berna

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària

Doctora en Salut, Benestar i Qualitat de Vida per la Universitat de Vic (UVic-UCC). Metge adjunt del Servei de Cures Pal·liatives de l’ICO Badalona, realitzant tasques assistencials en l'atenció a persones afectes de càncer i amb necessitats d'atenció pal·liativa. Realització del "International Fellowship in Hospice and Palliative Medicine at San Diego Hospice". Màster Universitari en Bioètica , Institut Borja de Bioètica, Universitat Ramon Llull Màster en Atenció i Cures Pal·liatives ICO/UB.

Màster en Atenció Primària de Salut, 7ª edició, UAB. Membre de l'equip de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC, participant en activitats de docència i investigació. Membre del Grup de Recerca GRICOPAL de l’ICO. Col·laboradora de la línia de recerca “complexitat i fragilitat/cronicitat avançades” del grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG). Professora associada de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, impartint docència en les assignatures de “Medicina Social i Habilitats de Comunicació” i de “Integrated Palliative Medicine”. Coordinadora del Màster Universitari en Atenció Pal·liativa a Persones amb Malalties Avançades.

Rosa.
Rosa Noell

Graduada en infermera per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Màster en Atenció i Cures Pal·liatives per la UVIC-UCC/ICO/UB. Doctorand de la UVic-UCC dins del programa Cures Integrals i Serveis de Salut. La seva investigació s’emmarca en el camp dels cuidadors familiars de persones dependents.

Actualment és infermera assistencial a la unitat de PADES-Hospitalització domiciliària de l’Hospital Universitari de la Santa Creu (Vic) i professora associada a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar (FCSB) de la UVic-UCC.

Membre de l’equip de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC i del grup de recerca Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes (M3O) vinculat a la FCSB de la UVic-UCC. Actualment participa en diversos projectes d’investigació.

Cruz sanchez
Cruz Sánchez-Julvé

Psicòloga General Sanitària. Psicoterapeuta acreditada per la FEAP i Terapeuta Familiar i de parella acreditada per la FEATF. Acreditada pel Consejo General de Colegios Oficiales de la Psicologia de España (COP) com a experta en Neuropsicologia clínica (màster en Neuropsicologia Clínica UAB i màster en psicogeriatria UAB). Acreditada pel Consejo General de Colegios Oficiales de la Psicologia de España (COP) com a experta en Psicooncologia i Psicologia en cures pal·liatives (postgrau en Psicooncologia ISEP, Counselling i psicoterapia en càncer ICO i postgrau Atenció integral a persones amb malalties avançades, U. Abat Oliba CEU)

Iniciada la seva trajectòria professional al 2004 en el món de la geriatria en context residencial i posteriorment, l’any 2007 com a neuropsicòloga clínica a la Unitat de Demències del CSS Ricard Fortuny de Vilafranca del Penedès. En 2009 comença a l’hospital-Residència Sant Camil (CSAPG) i des del 2011 forma part de l’EAPS a l’unitat onco-hemato-pal·liativa. Actualment adjunta a la UCI i a la Unitat de cronicitat en l’atenció a persones amb malalties cròniques avançades no oncològiques amb complexitat de diferents serveis assistencials hospitalaris.

Membre del CEA i comissió eutanàsia del CSAPG. Doctoranda en Psicologia UAB. Co-coordinadora del Grup de Psicologia en cures Pal·liatives de la SCBCP. Coordinadora transversal i docent del Postgrau en Atenció Psicosocial i espiritual a persones en situació de malaltia avançada de la UVic/càtedra Cures Pal·liatives. 

Lori Thompson
Lori Thompson

Psicòloga especialista en Psicologia clínica i Doctora en psicologia. Màster of Science in Clinical Counseling. 2 títols de postgrau en cures pal·liatives (Universitat de Deusto i Universitat Abat Oliba CEU). Psicòloga a la UCP de La Fundació Matia a Donostia-San Sebastià.

Directora de l'EAPS a Guipúscoa del Programa d'atenció integral a persones amb malalties avançades de l'Obra Social ”la Caixa”. Membre del CEA de Fundació Matía i Hurkoa. Cofundadora de la UCP a la Fundació Matía el 1993. Co-creadora del Postgrau en cures pal·liatives de la Universitat de Deusto. Secretària Fundadora d'Arinduz – Societat de cures pal·liatives a Euskadi. Docent i public speaker des de fa 30 anys. Actualment vocal de psicologia a la Junta Directiva de la SECPAL.

Co-Direcció del postgrau en Atenció Psicosocial i espiritual a persones en situació de malaltia avançada.

Emma Garolera Boix

Graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic – UCC).Especialitzada en fotografia tècnica (GRISART – Escola Internacional de Fotografia de Barcelona).

Del 2018 al 2019 es va incorporar a l’Àrea de Gestió Acadèmica com a Tècnica de la Secretaria de Formació Contínua i al Centre Internacional de Formació Contínua donant suport als programes Study Abroad, la Universitat d’Estiu i els cursos i jornades. Del 2019 al 2020 va exercir de Tècnica de Comunicació a l’Ajuntament de Torelló, a les regidories d’Educació, Promoció Econòmica i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Actualment és tècnica de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO-UVic-UCC del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials (CESS).

Coautora del Treball final de Grau premiat a la III edició Premis Francesca Bartrina (2017) atorgat per l’Institut Català de les Dones (ICD) i el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic-UCC i autora del Treball de Recerca (2013) premiat per la UVic-UCC – Bon Preu i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Miriam Rosa Subirats
Miriam Rosa Subirats

Graduada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB) menció en Psicologia de la Salut. Especialitzada en geriatria, Màster en Psicogerontologia (UB).
Pràctiques curriculars al Centre de Dia Vincles de Barcelona. Pràctiques curriculars a la Residència Casal Oller d'Hostalets de Balenyà. Fundació Pere Tarrés, auxiliar en l'àrea de psicopedagogia a l'Institut de Vic i la Plana acompanyant a alumnes amb necessitats educatives especials.
Taller de suport emocional després de la pandèmia al Casal de Gent Gran de Vic.
Atenció i acompanyament a persones amb discapacitats mentals i físics amb presència d'alteracions conductuals.
Actualment, tècnica del projecte Vic Cuidadora i Osona Cuidadora.

Col·laboradors/es

Jorge Maté Méndez, PhD.
Jorge Maté Méndez, PhD.

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Actualització en Psicopatologia Clínica (UB). Postgrau en La mort: Aprendre a Viure i Ajudar a Morir (Universitat Pompeu Fabra). Especialista en Psicologia Clínica. Màster en Iniciació a la Recerca en Psicologia de l'Aprenentatge Humà (Universitat Autònoma de Barcelona -UAB). Doctor en Psicología del Aprendizaje Humano por la UAB. Formació complementaria com observador al Psychiatry and Behavioral Sciences Department, Hospital Memorial Sloan-Ketteting Cancer Center (MSKCC; New York) dins del programa THE NETWORK PROJECT- in the area of Psycho-Oncology and Pain & Palliative Care.

Psicooncòleg Adjunt de la Unitat de Psicooncologia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a l'Hospital Duran i Reynals des de l'any 2000. Psicòleg referent de el Servei de Cures Pal·liatives (SCP) de l'ICO; atén pacients ambulatoris de l'SCP i ingressats a la Unitat de Cures Pal·liatives de l'SCP.

Soci numerari de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB), des de l'any 2001. Membre de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives (SCBCP) i de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives (SECPAL) des de l'any 2002.

Autor de diversos articles científics publicats en revistes nacionals, internacionals indexades i capítols de manuals científics en el camp de la Psicooncologia i Cures Pal·liatives.

Porta a terme recerca centrada en el malalt oncològic a la fi de vida, fonamentalment sobre sofriment, espiritualitat i necessitats essencials. Ha participat en tribunals de tesis doctorals i de Treballs Fi de Màster; com a Director de Tesi Doctoral; i com a tutor de Treballs Finals de Recerca d'Alumnes de Postgrau i Màster. Té àmplia experiència docent en formació bàsica, intermèdia i avançada (cursos bàsics, Postgraus i Màsters).

Dolors Mateo, PhD.
Dolors Mateo, PhD.

Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica i Experta en Cures Pal·liatives. Acreditada en 2017 pel Consell General de la Psicologia com Especialista en Psicooncologia i Psicologia en Cures Pal·liatives.

Ha estat Responsable de l'àrea Psicosocial de l'Observatori Qualy - Centre col·laborador de l'OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives, a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) des de l'any 2012 fins al 2017. Durant el mateix període, ha exercit de Coordinadora Científica de el Programa per a l'atenció a persones amb malalties avançades de l'Obra Social "La Caixa". Col·laboradora de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) des de 2013.

Des de maig de 1994 fins a l'actualitat és psicòloga de el Servei de Cures Pal·liatives de el Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Impulsora i membre actiu de el Grup de Treball de Psicologia Pal·liativa des de 1996. Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives

Directora de l'Postgrau d'atenció psicosocial i espiritual a persones amb malalties avançades (UVic-UCC) des 2015. Vinculació docent de pràctiques i investigació des de 1996 fins a l'actualitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Ha participat activament en 3 grups de recerca reconeguts i en diversos projectes d'investigació.

Joaquim T. Limonero, PhD.
Joaquim T. Limonero, PhD.

Doctor en Psicologia. Acreditació de catedràtic (ANECA i AGAUR). Professor Titular de Psicologia a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, Vicedegà de Postgrau d'aquesta facultat.

Col·labora amb l'Observatori 'Qualy' - Centre Col·laborador de l'OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatiu de l'Institut Català de Cures Pal·liatives i amb bona part dels hospitals de referència de Catalunya en cures pal·liatives. Així mateix, és membre de el grup PsicAP, que està realitzant un estudi aleatoritzat a nivell espanyol sobre l'eficàcia de la intervenció psicològica basada en l'evidència en atenció primària sobre trastorns emocionals.

Pertany a el Grup de Recerca en Estrès i Salut (GIES) des del seu inici. És membre i vocal de la junta científica de la Societat Espanyola per a l'estudi de l'Ansietat i l'Estrès -SEAS- i membre de l'Bereavement Taskforce de l'European Association for Palliative Care (EAPC) i de la Societat Catalano Balear de Cures (membre i exvocal de la junta científica). El seu àmbit de recerca se centra en els aspectes psicosocials en cures pal·liatives, així com en l'elaboració i adaptació d'escales específiques, com l'escala de Detecció de l'Malestar Emocional de l'Malalt (DME), l'escala de detecció de l'Malestar Emocional de l'Cuidador (DME -C), l'escala de Necessitats Psicosocials i Espirituals dels Malalts (ENP-e) i l'escala de Dol Complicat (IDC). Ha publicat més de 100 treballs tant en revistes espanyoles com internacionals i ha participat en congressos nacionals i internacionals sobre el tema. Així mateix, és revisor de diferents revistes tant de psicologia com de cures pal·liatives

És consultor de diferents agències nacionals i autonòmiques de recerca, com l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP), Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) i de Fundació Pública Andalusa Progrés i Salut, per al finançament de projectes de Recerca Biomèdica i en Ciències de la Salut d'Andalusia

Elba Baes Alba
Elba Baes Alba

Tècnica en Cures auxiliars d'infermeria exercint en les unitats de Cures pal·liatives, Hematologia Clínica i Braquiteràpia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) des de l'any 1995 a l'2009. Postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual a Persones en Situació de Malaltia avançada per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Actualment cursant Grau en Educació Social per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Data Manager i Gestora de Projectes d'el programa QUALY- Centre Col·laborador OMS (CCOMS) per a Programes Públics de Cures Pal·liatives (CCOMS-ICO) i Càtedra de Cures Pal·liatives ICO / UVic-UCC / CCOMS des de l'any 2009 fins a l'actualitat.

Coordinadora executiva de el grup d'avaluació i investigació de la Direcció Científica de el Programa per a l'Atenció Integral de Persones amb Malalties Avançades de l'Obra Social de "La Caixa".

Rosa M. Montoliu-Valls
Rosa M. Montoliu-Valls

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Especialista en Documentació Mèdica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat per la UAB.

Actualment exerceix de metge adjunt de la Unitat d'Informació i Documentació Clínica de l'Institut Català d'Oncologia i com a Tècnic de Suport de l'Observatori "Qualy" - Centre Col·laborador de l'OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

Pamela Turrillas, MD, MSc
Anna Formiguera

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Cures Pal·liatives (UB).

Des de l'any 2008 és infermera de la Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic. Ha treballat a Itàlia en l'àmbit hospitalari i residencial i ha cooperat amb Prasad Project Índia participant en projectes de promoció de la salut. Actualment col·labora amb la càtedra de Cures Pal·liatives ICO / UVic-UCC en activitats docents i de recerca.

Ha realitzat diferents activitats docents en l'àmbit de la geriatria, l'atenció a la cronicitat i l'atenció a la fi de la vida. Ha col·laborat amb Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) en l'assignatura de Geriatria de l'Grau Infermeria i ha realitzat sessions docents dins de l'assignatura d'Atenció Pal·liativa de la mateixa universitat. Ha col·laborat també en activitats docents a la Universitat de Girona.

Membre de el comitè organitzador de el VIII Congrés de la Societat Catalano-balear de Cures Pal·liatives. Coautora de la Guia pràctica de diagnòstic i tractament de la constipació en cures pal·liatives de la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives. Participació com a autora en el Manual d'atenció integral de persones amb malalties avançades. Guanyadora de el premi d'Osona contra el càncer en investigació 2017.

Xavier Costa, MD, PhD.

Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Doctor en Salut, Benestar i Qualitat de Vida per la Universitat de Vic (UVic-UCC).

Membre de l'equip nuclear de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-UCC, participant en activitats de docència i investigació de la Càtedra de Cures Pal·liatives Institut Català d'Oncologia (ICO) / UVic-UCC. Referent de recerca qualitativa. Metge d'Atenció Primària a l'EAP Vall de l'Ges. SAP Osona. GTCC. Institut Català de la Salut.

Professor associat de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

Membre de el Grup de Recerca en Cronicitat d'Astúries (C3RG): Línia d'investigació de complexitat i fragilitat / cronicitat avançades.Quins són els nostres valors?


Els valors principals de la Càtedra es basen en l'optimització de l'atenció als pacients i la correcta identificació i millora dels reptes d'innovació dels sistemes. Especialment en els últims anys, els nostres valors passen específicament per la millora de l'atenció a pacients amb cronicitat avançada, l'abordatge dels aspectes psicosocials i espirituals, la planificació de decisions anticipades o la implicació de la societat a través de la promoció de ciutats cuidadores .

Què fem?


La metodologia de treball de la Càtedra es basa en la integració i en donar resposta a necessitats específiques a partir de l'elaboració de projectes a mida segons les demandes requerides. Aquests projectes inclouen les mesures adequades segons els tipus de projecte, que tenen en compte el disseny, l'avaluació de les necessitats, les accions de millora, les activitats docents, o l'avaluació i la publicació dels resultats. Aquest plantejament combinat és imprescindible per cobrir les necessitats específiques de manera efectiva i, en conseqüència, millorar la qualitat d'atenció a les persones amb malalties avançades i les seves famílies a partir de l'optimització de la capacitat professional i de la qualitat organitzacional.

La conjunció de la nostra metodologia de treball i dels nostres valors ha contribuït a la creació de diversos programes que donen una resposta integral i integrada a l'atenció pal·liativa: NECPAL, PDAPAL, PSICPAL i SOCPAL. Aquests programes es troben degudament descrits en els seus apartats corresponents.

NEC PAL

Identificació de les necessitats pal·liatives per a la millora de l'atenció integral i integrada en persones amb cronicitat avançada

PSIC PAL

Atenció psicosocial i espiritual a les necessitats essencials de les persones i les seves famílies.

PDA PAL

Promovent la planificació de decisions anticipades i presa de decisions compartides.

SOC PAL

Implicant a la societat a través de les comunitats compassives / cuidadores.

La teva subscripció al butlletí s'ha realitzat correctament.
T'has donat de baixa de la subscripció correctament.
La teva sol·licitud s'ha tramitat correctament. En breu rebràs un missatge de correu electrònic amb instruccions per completar la subscripció.

Partners

Espònsors

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te publicitat relacionada amb les teves preferències segons la teva navegació. Si continues navegant considerem que acceptes l'us de cookies. Més informació